17 Juli 2015

Kumpulan Tema Taushiyah Ramadhan 1436 H

 1. Hello world, welcome Ramadhan.
 2. Senantiasa bersikap lemah lembut kepada sesama.
 3. Berlomba-lombalah tetapi jangan tergesa-gesa.
 4. Berkumpulah dengan orang sholeh.
 5. Saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, akan anda ketahui manfaatnya ketika anda mengalami kesulitan.
 6. Berbahagialah wahai orang-orang yang menjaga kemaluannya, memelihara amanah dan memenuhi janjinya.
 7. Dua hal tidak akan berkumpul pada diri seorang mukmin, yaitu bakhil dan akhlak tercela.
 8. Pemberi sedekah dibalas sepuluh kali lipat pahala, pemberi pinjaman (hutang) dibalas delapan belas kali lipat pahala.
 9. Jihad yang paling utama adalah jihad memerangi hawa nafsu.
 10. Mencukupkan takaran dan timbangan dalam perniagaan.
 11. Berjalanlah di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila ada orang-orang jahil menyapa, ucapkanlah kata-kata (yang mengandung) keselamatan.
 12. Tiga jenis pengabulan do'a: langsung tunai, ditangguhkan sampai saatnya tiba selama kau hidup di dunia, ditangguhkan lalu dikabulkan di kehidupanmu di akhirat kelak.
 13. Membuat gembira di hati seorang mukmin itu lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun.
 14. Membalas perlakuan buruk dengan bijaksana.
 15. Perintah mengembara (melakukan perjalanan) di muka bumi.
 16. Adab dan hak bertetangga.
 17. Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada di dalam perniagaan, maka berniagalah.
 18. Lupa (hierarki dalam berumah tangga).
 19. Delapan permintaan rutin harian: ampunilah dosaku, kasihanilah aku, cukupkan kekuranganku, naikkan derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah aku kesehatan, dan berilah aku ampunan.
 20. Apabila manusia membenci orang-orang fakir, begitu jelas ketergila-gilaannya terhadap dunia, saling bermusuhan untuk mengumpulkan dirham, maka Allah akan menimpakan empat hal kepada mereka, yaitu: masa krisis, penguasa yang zalim dan sewenang-wenang, para hakim yang curang dan khianat, serta akan mendapatkan duri-duri atau berada dalam cengkeraman musuh.
 21. Tiga jenis sabar: sabar dalam menjalankan perintah-Nya, sabar dalam menjauhi larangan-Nya, sabar terhadap musibah.
 22. Delapan golongan mustahik (penerima zakat).
 23. Kisah delapan dirham.
 24. Tiga golongan manusia yang akan disambut oleh para malaikat dengan berjabat tangan pada hari mereka dibangkitkan dari kuburnya, yaitu: orang yang mati syahid, orang yang berpuasa Ramadhan, orang yang berpuasa di hari Arafah.
 25. Ketahui dan pahami yang halal dan haram, serta jauhi dan tinggalkan yang subhat.
 26. Berhati-hatilah dengan do'anya orang yang teraniaya.
 27. Takutlah kepada Allah, dan berbuatlah adil terhadap anak-anak kalian.
 28. Semoga kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadhan di tahun yang akan datang.
 29. Selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga kita kembali bersih dan suci di hari yang fitri.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar